Cốc giấy – CG03

Ngoài tính tiện dụng, mẫu mã đẹp của cốc giấy đang là điểm thu hút khách hàng. Ngoài lợi ích dùng đựng đồ uống, cốc giấy còn là phương tiện truyền thông, và tạo dựng hình ảnh cho thương hiệu một cách hiệu quả.

Danh mục:
Lightbox button